Support

Under respektive flik hittar ni frågor och svar på de vanligaste frågorna om pool och spa ägande.

Vattenkvalité »

Grönt vatten

Detta beror oftast på att alger har bildats. För att vara säker kan man känna på väggarna, har de blivit hala är det alger. För att åtgärda problem, så gör du en chockklorering. Blanda granulatet i stor en hink med varmt vatten före dosering, häll sedan innehållet i hela poolen.

Grumligt vatten

Grumligt vatten kan ha flera olika orsaker men gäller det spabad är den vanligaste orsaken att man slarvat med klornivån. Gör då en chockklorering och gör rent / byt filtren. Har man en swimmingpool kan det bero på att det är dålig cirkulation, kolla så det inte är smuts i bräddavloppet eller smuts i pumpens grovfilter du kan även behöva backspola sandfiltret. Ett högt pH-värde kan göra vattnet ”vitt / mjölkigt”, i synnerhet vid hög alkalinitet och kalkrikt vatten. För att åtgärda behöver du justera ner pH och eventuell alkalinitet.

Fina partiklar som passerar filtret kan också göra vattnet grumligt. Åtgärda genom att backspola sandfiltret och flocka vattnet.

Missfärgat vatten

Ett rödbrunt vatten beror på järn i vattnet. Brunsvart vatten beror på en hög halt mangan. Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten.

För att åtgärda bör du göra en chockklorering och därefter använda flockningsmedel för att ”binda” dessa ämnen så att de fastnar i sandfiltret och försvinner vid backspolning.

Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör alltså inte hemma i poolsystemet.

Stark klorlukt?

En stark klorlukt beror på för hög halt bundet klor (kloraminer).
Swimmingpool: Gör chockklorering så att den bundna kloren frigörs. Fritt klor i normala halter luktar inte.

Spabad: chockklorering eller ev. byt hela eller delar av vattnet .

Irriterar ögon vid bad?

Ögonirritation beror oftast på felaktigt pH-värde. Kontrollera och justera pH-värde till 7,2-7,6. Även kloraminer (hög halt bundet klor) ger irritation (se punkten ovan).

Spabad »

Hur ofta behöver vattnet bytas?

Vattnet i ett spabad bör bytas 2-4 gånger/år beroende på hur många som badar och hur ofta. Vid normalt användande och om man har kommunalt vatten så skall vattnet bytas 2-4 gånger/år. Fler badande och mer frekvent användande medför fler vattenbyten. Har man egen brunn kan man behöva byta vatten oftare.

Filter

Ett spafilter skall rengöras och spolas av 1-2 gång i månaden. Använd filtertvätt eller stoppa filtret i diskmaskinen.

Filtret bör bytas var 12e månad för att behålla tillräcklig filtrering. Ett igensatt filter beror oftast på att det inte rengjorts ordentligt.

Det blinkar Ecn eller Slp i displayen

Då har ni kommit åt att ändra spabadets olika program.
Ec eller Ecn står för economy vilket betyder att spabadet bara värmer vattnet när den är i en filtrerings cykel.

Sl eller Slp står för Sleep då sjunker temperaturen och den värmer endast under filter cyklerna och dessa gör de mera sällan.

St eller Std står för Standard vilket är det läget vi rekommenderar då filtrerar den och värmer efter behov.

För att ändra mellan dessa lägen trycker man på temperatur upp eller ned sedan modeknappen repetera för att växla till nästa läge.

Jag har bytt vatten och det blinkar ICE i displayen och pumparna går inte stänga av

Detta betyder att vattentempen är under åtta grader och det automatiska frostskyddet har gått in. När tempen är över åtta kommer pumparna stänga av sig automatiskt.

Rörrengöring

Rörrenrgöring görs 1-2ggr per år i samband med vattenbyte
I ditt gamla vatten häller du pipecleaner (rörrengöring)
Ta ur filtren
Se till att alla jettar är öppna
Starta alla pumpar och vattenfall på full effekt och låt gå minst 15min

Töm sedan vattnet och spola rent kanterna medans du tömmer.

Swimmingpool »

Hur länge håller en Liner

Om du är noga med vattenkvalitén bör din poolliner hålla i 10-15 år, dock bleks färgen på linern med åren.

Behöver jag byta sand i Sandfiltret

Sanden i ditt sandfilter bör bytas var 5-7 år då sanden slits. Vid byte av sand i ditt sandfilter gräver du ur sanden och fyller på med ny. Var dock noga med att inte skada dysorna i botten på sandfiltret. För att undvika skador på dysorna särskilt om det är ett äldre filter där plasten kan bli något spröd, gräv aldrig ut runt och under dessa. Utan gräv ut och byt bara sanden ner till dysorna.

Det läcker ut sand till från sandfiltret till poolen

Då är det oftast dysorna i botten av sandfiltret som gått sönder. Om det är fel på en dysa får ni sand ut i poolen. Då är det värt att byta samtliga dysor, hålen kan vara väldigt små och svåra att upptäcka samt att det finns risk att man skadar de andra dysorna vid bytet. Det är inte så kul att behöva montera isär allting och gräva ut sanden på nytt om man upptäcker att det är ytterligare dysor som läcker när man monterat ihop allting.

Backspolning

Backspola behöver man göra för att göra rent sanden i sandfiltret ju hårdare belastning man har ju oftare
behöver man backspola:

1. Stäng av pump och värmare samt ev. annan utrustning.
2. Vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
3. Sätt på pumpen och låt gå i ca: två minuter.
4. Stäng av pump och ställ in läge rinse, renspolning.
5. Sätt på pumpen och låt gå ca: 15 sek.
6. Stäng av pump och vrid till filterläge.
7. Sätt på pump och värmare samt ev. annan utrustning.